شرکت تبلیغاتی بومرنگ | Boomrang

بایگانی برچسب: لوگوی LG

فلسفه لوگو شرکت های معروف دنیا(3)

 فلسفه لوگو LG نام شرکت ال جی دو حرف ابتدایی عبارت Life’Good و همچنین حروف ابتدایی شرکت های قبلی به نام هایLuckyوGoldstar این کمپانی را نشان می دهد.لوگوی LG یک لبخند را مطابق با برچسبهای خود نشان می دهد که زندگی خوب است، بنابراین باید لبخند بزنیم.

    سبد خرید